Beeldende kunst van Oudheid tot Renaissance

De beeldende kunst die in dit hoofdstuk aan bod komt bestrijkt zo'n 2.500 jaar. Van het begin van de Oudheid tot het eind van de Middeleeuwen en het begin van de Renaissance. Dat eindpunt is gekozen op praktische gronden. De volgende hoofdstukken behandelen de tijdvakken die hierna komen. Historici zijn het er niet over eens wanneer het begin van de Renaissance moet worden geplaatst. Op deze website houden we omstreeks 1350 aan, maar niet strikt. Zo staan in dit hoofdstuk enkele namen en onderwerpen van na dit jaartal, omdat we deze toch beter vonden passen bij de geest van de Middeleeuwen.

Alles wat in dit hoofdstuk is opgenomen over de oude kunst, hoort tot de ‘meesterwerken’. We hebben geprobeerd informatie te geven over het in artistiek en historisch opzicht meest kenmerkende van de beeldende kunst uit die tijd. De nadruk ligt op werken die getuigen van bepaalde beschavingen: monumenten, fresco's, gravures, tekeningen, schilderijen en beeldhouwwerken. De makers ervan zijn vaak onbekend. Slechts enkele kunstenaars worden genoemd.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals aardewerk of marmer staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals tempera, brand- of draadschildering. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.