putto

(Italiaans: kleine jongen) Naakt jongetje, al dan niet met vleugels, dat vooral in de Italiaanse vijftiende-eeuwse kunst voorkomt. Het is afgeleid van klassieke minnegodjes, eroten, en een opvolger van de gotische kinderengel.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Door wie laten kunstenaars zich graag inspireren?


JUIST!NIET JUIST!

Muzen

parlementaire democratie

Regeringsvorm waarin de wetgevende macht ligt bij een door middel van vrije verkiezingen gekozen vertegenwoordigers van de burgerij. De uitvoerende macht ligt bij de regering die verantwoording aflegt aan dit gekozen parlement. Burgers nemen dus alleen indirect en niet rechtstreeks deel aan de besluitvorming.