Jazz

Zoals er waarschijnlijk door mensen altijd is gedanst is (zie bij hoofdstuk DANS) is er ook altijd muziek gemaakt. Dat blijkt uit reisverslagen van ontdekkingsreizigers die volkeren bezochten die geen kennis hadden van onze - moderne - beschaving. Er werd fluit gespeeld op bamboestokken, met luchtgaatjes erin. Er werd getokkeld op primitieve luiten. Die instrumenten evolueerden in de loop van de eeuwen tot de muziekinstrumenten die we nu nog kennen. En er werd gezongen. Muziek en zang klonken als er rituelen werden uitgevoerd bij een geboorte, de volwassenwording, het huwelijk, de dood. In heilige gebouwen, maar ook in een seculiere omgeving. Langzaam is zo de door mensen gemaakte muziek geworden tot de klanken die we nu nog horen in kerken, concertzalen, muziekgebouwen en bij mensen thuis. Of op het toneel waar een musical wordt opgevoerd. Of in een café waar jazzmuzikanten erop los improviseren.

In dit hoofdstuk zijn de trefwoorden verzameld die betrekking hebben op jazz, een op improvisatie gebaseerde muziekstijl die beïnvloed is door West-Afrikaanse ritmes. Jazz ontstond in de Afro-Amerikaanse gemeenschap van New Orleans. Oorspronkelijk betekende het woord jazz een "zeer energieke dans" die met losse zeden en een lage sociale status werd geassocieerd. Toen blanke en gemengde jazzorkesten vanaf circa 1930 deze muziek begonnen te spelen, werd het ook voor blanken een aanvaarde vorm van entertainment. De swingperiode die toen begon betekende een hoogtepunt in de populariteit van jazz. Vanaf de jaren vijftig daalde de belangstelling voor jazzmuziek, niet alleen vanwege de ontwikkeling van meer experimentele jazz, maar ook vanwege de opkomst van de rock-'n-roll. Jazz blijft echter een afzondelrijke muziekstijl, naast klassieke muziek en populaire muziek.

Bekende mucisi en bands worden genoemd, evenals bekende stromingen in de jazzmuziek. Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals big band of blues, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals scat vocal of walking bass. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.