grondwetsherziening van 1917

De grtondwetsherziening van 1917 was ingrijpend. Nog midden in de Eerste Wereldoorlog werd bij ons de schoolstrijd beëindigd door de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs. Tegelijkertijd werd algemeen mannen- en vrouwenkiesrecht mogelijk gemaakt. Voor de vrouwen nog wel beperkt tot het 'passief' kiesrecht; zij mochten wel gekozen worden maar nog niet kiezen. Dat kwam pas twee jaar later. Het zogeheten censuskiesrecht werd afgeschaft: voortaan mochten álle mannen van 22 jaar en ouder stemmen, en niet meer alleen degenen die een bepaald bedrag aan belasting betaalden.
Ook werd het districtenstelsel afgeschaft en vervangen door een nationaal stelsel van evenredige vertegenwoordiging. Voortaan werd het totaal aantal stemmen over alle districten heen bepalend voor het aantal door een politieke partij in de Tweede Kamer behaalde zetels. Tot die tijd kozen steeds honderd districten samen elk één van de honderd te bezetten kamerzetels. Het nieuwe kiesstelsel werd voor het eerst bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1918 toegepast.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.