akoestiek

Akoestiek is de wijze waarop het geluid door een ruimte wordt verbreid en voortgeplant. Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat de term akoestiek wordt gebruikt om aan te geven hoe geluid op verschillende plaatsen in een ruimte klinkt. Omdat geluid bestaat uit trillingen die zich voortbewegen in de lucht, maakt het veel uit hoe die ruimte is opgebouwd, welke materialen er zijn gebruikt, en of deze ruimte vol of leeg is. In een grote lege sporthal is er veel meer weerkaatsing van het geluid, waardoor galm ontstaat, terwijl in een theater stoelen en gordijnen een groot deel van de geluidstrillingen absorberen, waardoor het geluid wordt gedempt. Om galmende echo’s tussen evenwijdige oppervlakte te vermijden zijn muren in theaterzalen vaak voorzien van onregelmatige oppervlakken of, als dat niet kan, van geluidabsorberend materiaal.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1654 het treurspel Lucifer?


JUIST!NIET JUIST!

Vondel

Geografie en demografie > bewerking en bebouwing

Vinex-wijk

Vinex-wijk is een afkorting van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra, een nota ruimtelijke ordening over grootschalige nieuwbouwprojecten van het Nederlandse ministerie van VROM uit 1991. De bedoeling was wijken te bouwen, weliswaar in de buurt van steden, maar met een eigen combinatie van wonen, werken, winkels enzovoort. Geleidelijk heeft Vinex-wijk een andere betekenis gekregen dan wat er oorspronkelijk in de nota stond. Tegenwoordig wordt het geassocieerd met een nieuwbouwwijk aan de rand van een grote(re) stad en veelal met de bijbetekenis van een saaie woonwijk waarin alle straten en huizen op elkaar lijken en men voor werk en voorzieningen naar de stad trekt.