zeerecht

Het zeerecht is het recht dat voortkomt uit een aantal internationaal erkende wettelijke regelingen met betrekking tot de zeevaart, gebaseerd op verdragen die in de afgelopen eeuwen tot stand zijn gekomen. Een van de boeken die de basis vormt van het huidige internationale zeerecht, is Mare Liberum, De vrije zee (1609) van Hugo de Groot.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.