zeerecht

Het zeerecht is het recht dat voortkomt uit een aantal internationaal erkende wettelijke regelingen met betrekking tot de zeevaart, gebaseerd op verdragen die in de afgelopen eeuwen tot stand zijn gekomen. Een van de boeken die de basis vormt van het huidige internationale zeerecht, is Mare Liberum, De vrije zee (1609) van Hugo de Groot.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef over de laatste 10 dagen van 1946 uit het leven van Frits van Egters?


JUIST!NIET JUIST!

Gerard Reve

Mythologie > Grieks-Romeins

Orion

In de Griekse mythologie een succesvolle jager op wie Artemis verliefd raakte. Apollo, de broer van Artemis, ging daar niet mee akkoord. Met een list kreeg hij Artemis zo ver dat zij Orion neerschoot met een pijl. Toen zij merkte wat zij had gedaan, was zij ontroostbaar en maakte ze van hem een sterrenbeeld. Daarna werd zij nooit meer verliefd op een ander.