Nederlandse beeldende kunst vanaf 1850

Bij eigentijdse kunstuitingen is het vaak moeilijk te bepalen wat van blijvende waarde is en wat niet. Ook verzamelaars van kunst worstelen met die vraag. Er zijn veel factoren die hierin meespelen. Als het werk vervaardigd is in een tijd die gezien wordt als het hoogtepunt van de carrière van de kunstenaar, heeft het meer eeuwigheidswaarde. Een kubistische Picasso wordt bijvoorbeeld hoger aangeslagen dan een Picasso uit zijn blauwe of roze periode. Een en ander vertaalt zich ook in de economische waarde van een kunstwerk. Maar ook dan is het niet gemakkelijk aan te geven of een bepaald kunstwerk of een kunstenaar zo ver uitstijgt boven de rest dat het hier vermelding verdient. Globaal zou je kunnen zeggen: als een werk geregeld wordt uitgeleend aan beroemde musea of wordt tentoongesteld op een belangrijke expositie, dan hechten veel mensen daar waarde aan en verdient het hier te zijn opgenomen.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals krijt of toets, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals assemblage en transmodernisme. Maar wij staan open voor suggesties.

Deze begrippen zou je volgens ons echt moeten kennen.