nucleotiden

Nucleotiden zijn organische verbindingen, opgebouwd uit een suikermolecuul, een zogeheten stikstofbase en één of meer fosforzuurgroepen. Nucleotiden verschillen onderling in de aard van de stikstofbase en/of in de aard van de suiker. Polynucleotiden zijn de basis voor de opslag en het tot uiting brengen van erfelijke eigenschappen.

Zie ook nucleïnezuren, DNA en RNA.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

biodiversiteit

Biodiversiteit is het vóórkomen van verschillende levende organismen, hun variabiliteit en samenhang in een bepaald gebied. De variabiliteit betreft niet alleen de uiterlijke kenmerken maar ook de genetische.