nucleotiden

Nucleotiden zijn organische verbindingen, opgebouwd uit een suikermolecuul, een zogeheten stikstofbase en één of meer fosforzuurgroepen. Nucleotiden verschillen onderling in de aard van de stikstofbase en/of in de aard van de suiker. Polynucleotiden zijn de basis voor de opslag en het tot uiting brengen van erfelijke eigenschappen.

Zie ook nucleïnezuren, DNA en RNA.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.