gluten

Gluten zijn reserve-eiwitten in de graankorrel. Ze kunnen bij mensen die er overgevoelig voor zijn 'spruw' (overmatige, lichtgekleurde, brijige ontlasting) veroorzaken, wat met een glutenvrij dieet kan worden verholpen.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.