allergeen

Een allergeen is een stof die een allergische reactie oproept. Er wordt onderscheid gemaakt tussen inhalatie‑allergenen, die worden ingeademd (afkomstig van bijvoorbeeld pollen, huisstofmijten of schimmels), contactallergenen, die via de huid inwerken (bijvoorbeeld nikkel) en voedingsallergenen, (bijvoorbeeld melk, eieren).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie werd in het bijbelboek Genisis verkocht door zijn broers en kwam in Egypte terecht?


JUIST!NIET JUIST!

Jozef de aartsvader

temperamenten

Oorspronkelijk de naam voor vier persoonlijkheidstypen die al in de Oudheid onderscheiden werden: het sanguïnische, flegmatische, cholerische en melancholische temperament. Tegenwoordig de naam voor persoonlijkheidsverschillen die in de kinderjaren blijken en tot op zekere hoogte erfelijk zijn. Het gaat daarbij om zaken als de felheid waarmee op prikkels wordt gereageerd, het algemene energie‑ en activiteitsniveau en de mate van extraversie.