zuivering

Zuivering is het begrip dat werd gebruikt om na de Tweede Wereldoorlog het ambtenarenkorps, beroepen en verenigingen te 'zuiveren' van hen die 'fout' waren geweest. Organisaties stelden hiervoor zogeheten ereraden in. Daarnaast was er 'bijzondere rechtspleging' die tot doel had al diegenen te berechten die zich gedurende de oorlog schuldig hadden gemaakt aan vooral collaboratie, hoog- en landverraad en oorlogsmisdaden. De Zuivering verliep niet altijd doeltreffend en werd minder doorgezet naarmate er door de Koude Oorlog een nieuw vijandbeeld ontstond.

Zie ook goed en fout.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

Mythologie > Grieks-Romeins

Demeter

In de Griekse mythologie de godin van de vruchtbaarheid en de aarde, die de vruchten voortbrengt, in het bijzonder de granen. Uit haar verbintenis met Zeus (haar broer) kreeg zij een dochter, Persefone. Toen Persefone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, ging Demeter haar zoeken. Zij dwaalde over de aarde, die al die tijd geen graan voortbracht. De winter was over het land gekomen. Zeus zond uiteindelijk Hermes naar de onderwereld, met de opdracht Persefone naar haar moeder terug te brengen. Zij moest voortaan een derde deel van het jaar in de onderwereld doorbrengen en de overige tijd op aarde. Dit symboliseerde de wisseling van de seizoenen.