Leerplichtwet

De eerste leerplichtwet werd in 1900 door de Tweede Kamer na een wetsvoorstel van de liberale minister Goeman Borgesius met 50-49 stemmen aangenomen (de confessionelen stemden tegen omdat zij eerst een einde wilden hebben aan de schoolstrijd). Voortaan moesten kinderen van zes tot twaalf jaar naar school. Zij kregen recht op zes jaar onderwijs en de ouders hadden de plicht hen naar school te sturen. Alleen boerenkinderen mochten in oogsttijd vrij krijgen om op het land te werken. Meisjes mochten zo nodig thuis blijven als het gezin hun hulp nodig had. Vanaf 1928 werd de leerplicht verschillende keren verlengd. Voor het laatst in 1975 naar tien jaar. Daarna is een leerling nog twee dagen per week leerplichtig als hij of zij nog geen zeventien jaar is. Zie ook kinderwetje van Van Houten.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1923 de roman Kees de Jongen?


JUIST!NIET JUIST!

Theo Thijssen

belastingen

Gedwongen bijdragen van burgers en bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat. Ze worden krachtens algemene regels gevorderd. \'Directe belastingen\' worden geheven over inkomen, winst en (de overgang van) vermogen (voorbeelden: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, successierecht). \'Indirecte\' of \'kostprijsverhogende belastingen\' verhogen de prijs van goederen en diensten (de belangrijkste: omzetbelasting BTW], accijnzen, motorrijtuigenbelasting en onroerende‑zaakbelasting).

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. ijs en weder dienende
  2. mektab
  3. dunya
  4. Verdrag van Verdun
  5. Achilles
  6. pars pro toto
  7. rede
  8. keerkringen
  9. contra legem
  10. anale fase