Leerplichtwet

De eerste leerplichtwet werd in 1900 door de Tweede Kamer na een wetsvoorstel van de liberale minister Goeman Borgesius met 50-49 stemmen aangenomen (de confessionelen stemden tegen omdat zij eerst een einde wilden hebben aan de schoolstrijd). Voortaan moesten kinderen van zes tot twaalf jaar naar school. Zij kregen recht op zes jaar onderwijs en de ouders hadden de plicht hen naar school te sturen. Alleen boerenkinderen mochten in oogsttijd vrij krijgen om op het land te werken. Meisjes mochten zo nodig thuis blijven als het gezin hun hulp nodig had. Vanaf 1928 werd de leerplicht verschillende keren verlengd. Voor het laatst in 1975 naar tien jaar. Daarna is een leerling nog twee dagen per week leerplichtig als hij of zij nog geen zeventien jaar is. Zie ook kinderwetje van Van Houten.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Franse kunstenaar ontwikkelde eind 19e eeuw het pointillisme?


JUIST!NIET JUIST!

Georges Seurat

satire

Een literair werk waarin de dwalingen en ondeugden van de dag worden doorgelicht en belachelijk gemaakt.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. Pavlov-effect
  2. idealisme
  3. Koot & Bie
  4. voyeurisme
  5. suite
  6. iftar
  7. keerkringen
  8. mazen in de wet
  9. Descartes
  10. Raymond Chandler