Slag op de Mookerheide

De slag op de Mookerheide in 1574 is één van de eerste veldslagen tussen het Spaanse leger en het opstandige Nederland tijdens de Tachtigjarige Oorlog. De Spanjaarden trokken vanuit het zuiden omhoog langs de westelijke Maasoever. Een leger onder aanvoering van Lodewijk en Hendrik van Nassau, broers van Willem van Oranje, dat voornamelijk bestond uit Duitse huurlingen trok langs de oostoever. Lodewijk en Hendrik wilden Willem bereiken die met een leger in de Betuwe zat. Toen zij ter hoogte van Mook waren werden zij aangevallen door de Spanjaarden, die bij Grave in het geheim een pontonbrug bleken te hebben gebouwd en zo de Maas konden oversteken. Dat leidde tot een veldslag op het heidegebied nabij Mook, die voor de Nederlanders desastreus verliep. Minstens 3000 soldaten sneuvelden, ook Hendrik en Lodewijk, van wie zelfs geen stoffelijk overschot kon worden teruggevonden. De Mookerheide is nu een groot natuurreservaat.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1923 de roman Kees de Jongen?


JUIST!NIET JUIST!

Theo Thijssen

belastingen

Gedwongen bijdragen van burgers en bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat. Ze worden krachtens algemene regels gevorderd. \'Directe belastingen\' worden geheven over inkomen, winst en (de overgang van) vermogen (voorbeelden: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, successierecht). \'Indirecte\' of \'kostprijsverhogende belastingen\' verhogen de prijs van goederen en diensten (de belangrijkste: omzetbelasting BTW], accijnzen, motorrijtuigenbelasting en onroerende‑zaakbelasting).

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. ijs en weder dienende
  2. mektab
  3. dunya
  4. Verdrag van Verdun
  5. Achilles
  6. pars pro toto
  7. rede
  8. keerkringen
  9. contra legem
  10. anale fase