Acte van Verlatinghe

Ook Plakkaat van Verlatinghe. Besluit van de Staten-Generaal van 26 juli 1581 om de Spaanse koning Filips II niet langer te erkennen als heer over de Nederlanden, hem te 'verlaten'. Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579. Van een plechtige afzwering was geen sprake, het besluit viel in een gewone vergadering.

Ook Plakkaat van Verlatinghe. Besluit van de Staten-Generaal van 26 juli 1581 om de Spaanse koning Filips II niet langer te erkennen als heer over de Nederlanden, hem te 'verlaten'. Deze daad volgde op de Unie van Utrecht in 1579. Van een plechtige afzwering was geen sprake, het besluit viel in een gewone vergadering. Hoewel de Acte van Verlatinghe geen onmiddellijke praktische gevolgen had – men zocht aanvankelijk een andere vorst om de heerschappij over de lage landen over te nemen – was dit wel de eerste keer in de Tachtigjarige Oorlog dat men expliciet tegen de koning in opstand kwam en daarmee de aanzet tot de vorming van een republiek en verder te gaan als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, hetgeen in 1588 geschiedde. De Acte had dan ook een grote symbolisch betekenis.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef in 1923 de roman Kees de Jongen?


JUIST!NIET JUIST!

Theo Thijssen

belastingen

Gedwongen bijdragen van burgers en bedrijven aan de overheid, waar geen rechtstreekse individuele tegenprestatie tegenover staat. Ze worden krachtens algemene regels gevorderd. \'Directe belastingen\' worden geheven over inkomen, winst en (de overgang van) vermogen (voorbeelden: inkomstenbelasting, loonbelasting, vennootschapsbelasting, vermogensbelasting, successierecht). \'Indirecte\' of \'kostprijsverhogende belastingen\' verhogen de prijs van goederen en diensten (de belangrijkste: omzetbelasting BTW], accijnzen, motorrijtuigenbelasting en onroerende‑zaakbelasting).

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. ijs en weder dienende
  2. mektab
  3. dunya
  4. Verdrag van Verdun
  5. Achilles
  6. pars pro toto
  7. rede
  8. keerkringen
  9. contra legem
  10. anale fase