Herodes Antipas

Zoon van Herodes de Grote, regeerde van 4 v.Chr. tot 39 n.Chr. over Palestina, liet Johannes de Doper vermoorden en speelde een rol in het proces tegen Jezus. (Lucas 23:6)

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de opera Le nozze di Figaro?


JUIST!NIET JUIST!

Mozart

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.