Waarom deze site?

Het Cultureel Woordenboek Online bouwt voort op de canons van uiteenlopende gebieden van cultuur en wetenschap, zoals die aan het eind van de 20e eeuw in zwang kwamen. De website lijkt op een encyclopedie, maar verschilt toch aanzienlijk van Wikipedia en andere, gedrukte naslagwerken. Waar de gewone encyclopedie zoveel mogelijk informatie tracht te geven, streeft de redactie van het Cultureel Woordenboek niet naar volledigheid, maar juist naar beperking en beknoptheid. Wie meer wil weten, zoekt elders.
De vraag die de redactie bij elk woord stelt, luidt ‘behoort het tot de begrippen die elke algemeen ontwikkelde Nederlander zou moeten of willen kennen'. Dat betekent dat wij bij elk hoofdstuk hebben gewikt en gewogen welke woorden volgens ons nodig zijn, en welke woorden leuk of goed zijn om te weten. Elk hoofdstuk bevat een inleiding met daarin een korte toelichting op het selectieproces.