Theatersport

Theatersport is een toneelvoorstelling in de vorm van een wedstrijd. Meestal spelen twee teams tegen elkaar. Zij krijgen vanuit het publiek een onderwerp aangereikt en moeten daar al improviserend een voorstelling van maken. Niets ligt dus van tevoren vast, geen tekst, geen rolverdeling, geen décors. Theatersport is een vorm van improvisatetoneel. Het publiek geeft meestal wel een paar suggesties, bijvoorbeeld over de leeftijd van de spelers en hun onderlinge relatie. Het gaat erom zo spannend, komisch of onvoorspelbaar mogelijke scènes te créeren. Theatersport is een vorm van entertainment die wordt vergroot doordat vaak een scheidsrechter op het toneel aanwezig is, die tussendoor vermakelijk commentaar geeft.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

democratie

Staatsvorm waarin stemgerechtigde burgers door middel van vrije, algemene en regelmatige verkiezingen invloed uitoefenen op de samenstelling van hun regering en op het gevoerde beleid. Democratieën worden voorts gekenmerkt door de eerbiediging van de klassieke mensenrechten.
Zie ook
referendum.