Orkater

Orkater is een theatercollectief dat sinds 1980 eigen producties maakt in combinaties van theater en muziek. Vaste makers – zoals Alex van Warmendam en Porgy Franssen – en freelancers werken in wisselende combinaties. Orkater richt zich op nieuwe toneelteksten en nieuwe muziekcompostities. Orkater is in Amsterdam gevestigd, maar geeft voorstellingen in schouwburgen door het hele land.
Orkater is een voortzetting van Hauser Orkater dat in de jaren tachtig veel succes had met dezelfde mix van theater, (pop)muziek en mime, toen vaak in absurdistische voorstellingen. Twee kleine gezelschappen vallen onder Orkater: Mexicaanse Hond van Alex van Warmendam en De Nieuwkomers waar jonge theatermakers kans krijgen hun ideeën te verwezenlijken.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.