Orkater

Orkater is een theatercollectief dat sinds 1980 eigen producties maakt in combinaties van theater en muziek. Vaste makers – zoals Alex van Warmendam en Porgy Franssen – en freelancers werken in wisselende combinaties. Orkater richt zich op nieuwe toneelteksten en nieuwe muziekcompostities. Orkater is in Amsterdam gevestigd, maar geeft voorstellingen in schouwburgen door het hele land.
Orkater is een voortzetting van Hauser Orkater dat in de jaren tachtig veel succes had met dezelfde mix van theater, (pop)muziek en mime, toen vaak in absurdistische voorstellingen. Twee kleine gezelschappen vallen onder Orkater: Mexicaanse Hond van Alex van Warmendam en De Nieuwkomers waar jonge theatermakers kans krijgen hun ideeën te verwezenlijken.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wat was in vroegere tijden een symbool van gastvrijheid?


JUIST!NIET JUIST!

ananas

hoofsheid

Aan de hoven ontstane ridderlijke gedragscode waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan vrouw, heer en kerk de hoofdrol speelden. Hoofse liefde was de ridderlijke bewondering voor een voor hem onbereikbare vrouw. Aan haar droeg hij bijvoorbeeld zijn overwinningen op.