monoloog

Monoloog betekent letterlijk alleenspraak, afkomstig van het Grieks, waar μονος (monos) één en alleen betekent, en λογος (logos) woord of idee betekent. In het theater: een toneeloptreden van één acteur binnen een toneelstuk. De term 'monoloog' wordt eveneens gebruikt ter aanduiding van een 'monodrama', een toneelstuk voor slechts één acteur, zoals Samuel Becketts Krapp's Last Tape.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke acteur werkt veel samen met regisseur Martin Scorsese?


JUIST!NIET JUIST!

Robert De Niro

Muziek: Pop(ulaire) muziek > buitenlandse musici en groepen

Elvis Presley

(1935-1977) In Memphis groot geworden pionier van de rock-\'n-roll die door zijn briljante vertolking van covers en zijn sexy podiumpersoonlijkheid een onuitwisbaar stempel drukte op de Amerikaanse jeugdcultuur van de jaren \'50. Stierf na een carrière vol ups (singles als Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock en In The Ghetto) en downs (de Hollywood-films waarin hij de hoofdrol speelde, zijn optredens in Las Vegas) als een eetverslaafde drugsgebruiker in zijn landhuis Graceland, om daarna als The King het voorwerp te worden van religieuze verering.