Mariken van Nimwegen

Mariken van Nimwegen is een zogeheten mirakelspel (een spel waarin een wonder gebeurt) uit het begin van de zestiende eeuw. Het wordt beschouwd als het oudste toneelstuk uit het Nederlandse taalgebied. Mariken van Nimweegen leeft in zonde met Moen, niet wetend dat hij een gedaante van de duivel is. Als zij op een dag berouw krijgt van het zondige leven gooit Moen haar van een rots af, maar zij overleeft de val (eerste wonder). Om vergiffenis te krijgen reist Mariken uiteindelijk naar de paus. Onderweg probeert Moen haar tevergeefs te laten verongelukken. Als boetedoening krijgt zij van de paus drie ijzeren ringen, om haar hals en beide armen. Pas als mettertijd haar zonden zullen zijn vergeven zullen de ringen afvallen. Mariken gaat in een klooster waar zij jaren boetedoening doet. Tot in een visioen de engel Gabriël verschijnt en de ringen loslaten (tweede wonder).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

Mythologie > Grieks-Romeins

Demeter

In de Griekse mythologie de godin van de vruchtbaarheid en de aarde, die de vruchten voortbrengt, in het bijzonder de granen. Uit haar verbintenis met Zeus (haar broer) kreeg zij een dochter, Persefone. Toen Persefone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, ging Demeter haar zoeken. Zij dwaalde over de aarde, die al die tijd geen graan voortbracht. De winter was over het land gekomen. Zeus zond uiteindelijk Hermes naar de onderwereld, met de opdracht Persefone naar haar moeder terug te brengen. Zij moest voortaan een derde deel van het jaar in de onderwereld doorbrengen en de overige tijd op aarde. Dit symboliseerde de wisseling van de seizoenen.