Internationaal Theater Amsterdam

Internationaal Theater Amsterdam is de nieuwe naam die in 2018 werd gegeven aan toenmalige de Toneelgroep Amsterdam om tot uitdrukking te brengen dat het toneelgezelschap zich uitdrukkelijk ook richt op voorstellingen in het buitenland. Internationaal Theater Amsterdam is gevestigd in de Stadsschouwburg in Amsterdam. Het is een repertoirgezelschap dat aanvankelijk in 1987 ontstond uit een fusie van Toneelgroep Centrum en het Publiekstheater. Eerste leider was Gerardjan Rijnders, in 2001 opgevolgd door Ivo van Hove. Al tijdens het leiderschap van Rijnders werd het een vernieuwend gezelschap met enkele uitstekende acteurs (Admiraal , Courbois, Bokma, Brandsma). Het Interrnationaal Theater Amsterdam speelt in het he;e ;and in grotte en kleine schpouwburgen. De speelstijl van het ITA bouwt voort op dat van Toneelgoep Amsterdam. Het voornaamste stijlkenmerk is dat er geen stijlkenmerk is, maar wel een onderzoekende en onbevangen instelling. Het gezelschap richt zich op multimedia en cross‑overtheater en internationalisering, onder andere via samenwerking met buitenlandse regisseurs.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.