Coulissen

Coulissen zijn de zijkanten van een toneeldecor met openingen waardoor spelers kunnen opkomen en afgaan om daar op hun beurt te wachten. Een belangrijke functie is ook dat de spelers zich daar onzichtbaar voor het publiek snel kunnen verkleden, in plaats van een tocht naar de kleedkamer te moeten maken. Uiteraard alleen als het om kleine kostuumwisselingen gaat. Soms, zoals bijvoorbeeld bij ballet en cabaret, zijn coulissen lange geplooide gordijnen.
In het dagelijks spraakgebruik heeft ‘coulissen’ de betekenis van ‘achter de schermen’, zoals bij iemand die een belangrijke taak of functie heeft, zonder dat dat openbaar is. ‘Achter de coulissen heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het nemen van deze beslissing’.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

Mythologie > Grieks-Romeins

Demeter

In de Griekse mythologie de godin van de vruchtbaarheid en de aarde, die de vruchten voortbrengt, in het bijzonder de granen. Uit haar verbintenis met Zeus (haar broer) kreeg zij een dochter, Persefone. Toen Persefone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, ging Demeter haar zoeken. Zij dwaalde over de aarde, die al die tijd geen graan voortbracht. De winter was over het land gekomen. Zeus zond uiteindelijk Hermes naar de onderwereld, met de opdracht Persefone naar haar moeder terug te brengen. Zij moest voortaan een derde deel van het jaar in de onderwereld doorbrengen en de overige tijd op aarde. Dit symboliseerde de wisseling van de seizoenen.