Coulissen

Coulissen zijn de zijkanten van een toneeldecor met openingen waardoor spelers kunnen opkomen en afgaan om daar op hun beurt te wachten. Een belangrijke functie is ook dat de spelers zich daar onzichtbaar voor het publiek snel kunnen verkleden, in plaats van een tocht naar de kleedkamer te moeten maken. Uiteraard alleen als het om kleine kostuumwisselingen gaat. Soms, zoals bijvoorbeeld bij ballet en cabaret, zijn coulissen lange geplooide gordijnen.
In het dagelijks spraakgebruik heeft ‘coulissen’ de betekenis van ‘achter de schermen’, zoals bij iemand die een belangrijke taak of functie heeft, zonder dat dat openbaar is. ‘Achter de coulissen heeft hij een belangrijke rol gespeeld bij het nemen van deze beslissing’.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wat was in vroegere tijden een symbool van gastvrijheid?


JUIST!NIET JUIST!

ananas

hoofsheid

Aan de hoven ontstane ridderlijke gedragscode waarbij zelfbeheersing en dienstbaarheid aan vrouw, heer en kerk de hoofdrol speelden. Hoofse liefde was de ridderlijke bewondering voor een voor hem onbereikbare vrouw. Aan haar droeg hij bijvoorbeeld zijn overwinningen op.