BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Tradities en symboliek

Tradities zijn in dit hoofdstuk Nederlandse gewoontepatronen bij speciale gelegenheden. De vaste manier waarop men hier bepaalde feesten viert, belangrijke gebeurtenissen organiseert of gebeurtenissen uit het verleden herdenkt. Ze benadrukken het gemeenschappelijke binnen onze cultuur. Wie zich aan een traditie houdt geeft uitdrukking aan een culturele verbondenheid. Er zijn lichtvoetige en ernstige tradities. Heel oude en recente, al moet een bepaald ritueel wel enige tijd standhouden voor het traditioneel genoemd kan worden. Tradities kunnen ook in de loop van de tijd veranderen of helemaal verdwijnen.
Symbolen zijn hier de betekenissen die in de geschiedenis van de Nederlandse cultuur – maar daar niet alleen – gehecht zijn aan sommige dieren, planten, bomen, vruchten, objecten, figuren, natuurverschijnselen, menselijke gestalten en organen. Hun vereenvoudigde en gestileerde afbeeldingen kan men tegenkomen op, onder meer, oude schilderijen, merklappen, familiewapens, kerkgebouwen, gevelstenen, wenskaarten en grafzerken. Soms gaat een betekenis teloor om na enige tijd toch weer te worden herontdekt.
 Symbolen horen samen met tradities tot het zogeheten immateriële erfgoed, dat door de tijd heen van de ene generatie op de andere wordt doorgegeven.

 Rita Kohnstamm

 
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop