BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Bij de keuze van schrijvers en feiten uit de Nederlandse letterkunde na 1830 is in beginsel uitgegaan van de gemiddelde kennis van een Nederlander die graag boeken leest. Dat betekent dat specialistische, letterkundige kennis niet aan bod komt. De keuze is persoonlijk en is overeenkomstig de doelstelling van deze website beknopt: iets minder dan 300 onderwerpen. Vergeleken met de 570 onderwerpen uit de literatuur in alle andere talen - het hoofdstuk van Pieter Steinz  op deze site -  toch nog heel wat.
In vergelijking tot de laatste editie in boekvorm is een klein aantal nieuwe schrijvers opgenomen. Slechts een deel van de Vlaamse auteurs is vertegenwoordigd, omdat het accent meer op de  Noord-Nederlandse dan op de Vlaamse literatuur is gelegd. Ook kinder- en jeugdliteratuur komen slechts in heel beperkte mate aan bod: alleen de allerbelangrijkste auteurs daarvan kregen een plaatsje. Aureurs van misdaadromans  werden niet opgenomen evenmin als de namen van uitgeverijen. De laatsten niet omdat zij door fusies en splitsingen voortdurend van naam veranderen. Omdat het aantal literaire onderscheidingen zeer groot is, hebben wij ons bij de vermelding daarvan beperkt tot een paar grote Nederlandse prijzen.
Van een aantal belangrijke culturele stromingen of scholen wordt alleen gewag gemaakt als ze vooral in de literatuurgeschiedenis een duidelijke rol spelen. Verder is aandacht besteed aan algemeen bekende boektitels en romanpersonages. Tijdschriften hebben alleen een plaats gekregen als zij wortelen in een lange traditie. Auteurs die onder pseudoniem bekend zijn, worden meestal onder hun schuilnaam genoemd. Ten slotte is een aantal gangbare citaten met vermelding van hun herkomst opgenomen.
Aan de voorafgaande  boekeditie van dit hoofdstuk heeft Hans van den Bergh een belangrijke bijdrage geleverd.

Els Broeksma – van Capelle

 
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop