BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.


Levenswetenschappen

Levenswetenschappen omvatten uiteenlopende disciplines als biologie, voedingsleer, scheikunde, geneeskunde en farmacie. Zo’n honderd jaar geleden waren dat vakken die nog dicht bij elkaar lagen. Maar in de loop van de twintigste eeuw heeft het ene na het andere vak zich afgesplitst. Die differentiatie is nu zelfs zo ver dat binnen de geneeskunde artsen die gespecialiseerd zijn in één orgaan of ziekte op congressen alleen nog maar hun vakbroeders ontmoeten die zich met hetzelfde bezighouden.
Maar voor deze website zijn die vakken weer bij elkaar gebracht. Dat heeft ook zin, want als het gaat om toepassingen van deze kennisgebieden voor mens en maatschappij hangen ze op allerlei manieren samen.

In een democratie met mondige burgers is het belangrijk dat men kan beschikken over betrouwbare en toegankelijke informatie over deze toepassingen. Die wordt geleverd door wetenschapskaternen van de dag-  en weekbladen, documentaires op radio en televisie, artikelen in Natuur en Techniek, cahiers van de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij en andere vormen van voorlichting. Zulke informatie is echter niet altijd makkelijk, omdat niet alle begrippen, niet al het jargon wordt toegelicht. Vaak wordt het één en ander bekend verondersteld. In dit hoofdstuk wordt van meer dan 800 van zulke begrippen een korte uitleg geven. Zo veel mogelijk in voor leken begrijpelijke taal.
Dat laatste lukt af en toe maar ten dele. Sommige onderwerpen laten zich niet tot eenvoud terugbrengen. DNA is hiervan een goed voorbeeld. Het woord is gemeengoed geworden, maar het verschijnsel laat zich niet in korte omschrijvingen vangen.
Het vaststellen van de structuur van het DNA in de jaren vijftig moet als dé ontdekking van de twintigste eeuw worden gezien. Het gaf inzicht in wat erfelijkheid inhoudt, in de manier waarop genetische informatie in de cellen tot uitdrukking wordt gebracht, en hoe deze wordt overgebracht van het ene op het andere individu. Dit leidde een aantal jaren later, in samenhang met andere fundamentele ontdekkingen, tot de ontwikkeling van de recombinant DNA- techniek. Hierbij wordt genetische informatie (bijvoorbeeld een gen van een bepaald hormoon dat bij de mens voorkomt) in het genoom van een andere soort ingebracht, bijvoorbeeld in een micro-organisme, waardoor waardevolle stoffen, zoals menselijk insuline en menselijk groeihormoon, kunnen worden verkregen. Een fascinerende, maar moeilijke materie. Toch mag deze in dit hoofdstuk niet ontbreken te midden van de toegankelijke informatie over veel andere onderwerpen. Over het menselijk lichaam, organen, processen, ziekten en geneesmiddelen. Maar ook over de biologie van dieren en planten.

 Jannes van Everdingen, Ad Sitsen, Jan Osse en Jan Verhoeven
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop