BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

Geschiedenis: Middeleeuwen

Na de val van het West-Romeinse Rijk in 476 omspannen de Middeleeuwen ruim duizend jaar. Als onvaste eindgrens neemt men meestal 1450 á 1500.
De benaming Middeleeuwen ontstond in de Renaissance, toen men aansluiting zocht bij de Oudheid en op de ‘midden‑tijden’ neerkeek als op een duistere en achterlijke periode. Maar dat neemt niet weg dat belangrijke instellingen van onze westerse beschaving niet alleen in de Oudheid, maar ook in de Middeleeuwen werden geboren. Niet alleen onze normen en waarden op het gebied van geloof en moraal, maar ook de parlementaire democratie, de christelijke Kerk en het pausdom, het koningschap en de universiteit gaan terug op de Middeleeuwen.
Specifieke onderwerpen op het gebied van de kerk‑, kunst‑ of rechtgeschiedenis hebben we in overleg met de redactie aan deskundigen van die disciplines overgelaten. Dat kostte wel enige moeite, omdat in de Middeleeuwen de eenheid van denken en leven nu eenmaal een ideologisch‑religieus gegeven was: kerk, kunst en recht waren alle nauw verweven met de rest van de maatschappij.

 Piet Leupen en Marion van Bussel‑Eijlander
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop