BEKNOPTE
ENCYCLOPEDIE
VOOR DE ALGEMENE
ONTWIKKELING

Met deze knop laat u zich verrassen. Het programma kiest willekeurig een onderwerp. U kunt deze functie ook gebruiken voor een kennisquiz.

 


Filosofie

De redactie van deze website heeft voor dit hoofdstuk een keuze gemaakt uit het boekje Klein Cultureel Woordenboek van de filosofie van Hans Driessen (2006). Deze had zich voor dat boek "ten doel gesteld de belangrijkste filosofische begrippen, filosofische stromingen en filosofen kort te beschrijven en in de geschiedenis te plaatsen."
Het aantal lemma's over niet-westerse filosofie was daarbij bewust beperkt gehouden. Daaraan lag geen waardeoordeel ten grondslag. Zoals Driessen schreef: "De keuze is gemaakt uit praktische overwegingen: de kans dat de gemiddelde Nederlander bijvoorbeeld ooit de naam van de grote Japanse filosoof Hatano Seiichi (1877-1950) zal tegenkomen is verwaarloosbaar klein. Wel zijn enkele grondbegrippen uit de Chinese filosofie opgenomen." Wij zijn Hans Driessen en diens uitgever, Ambo/Anthos, bijzonder erkentelijk voor het  ter beschikking stellen van dit materiaal.
De redactie

                                                                     filosofie boekje

                                        
Gratis maar niet voor niks
De inhoud van het Cultureel Woordenboek is gratis, want de medewerkers en redac-tie worden niet betaald. Maar hosting en webbeheer krijgen we niet voor niks. We hebben dus wat finan-ciële steun nodig, ook voor het promoten van deze website. Wordt onze helpende vriend en maak € 12 (of meer) over op rekening NL91INGB0004558352 tnv Stichting Cultureel Woordenboek.

Omdat de belastingdienst onze Stichting heeft erkend als een 'Culturele ANBI' is deze gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting! Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken.

paginatop