Dorothy Sayers

(1893-1957) Engelse theologe en misdaadauteur, schepper van de superspeurder Lord Peter Wimsey, die een rol speelt in de puzzeldetectives Murder Must Advertise (1933) en The Nine Tailors (1934).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

In welke periode van de prehistorie leefde men in Nederland toen de Romeinen kwamen?


JUIST!NIET JUIST!

ijzertijd

regeerakkoord

Beschrijving van hoe verschillende coalitiepartijengezamenlijk het regeringsbeleid willen vormgeven en wat daarbij wel of niet onderwerp van beleid zal zijn. Met het bereiken van een regeerakkoord is de formatie van een nieuw kabinet afgesloten.