Strips

Getekende verhalen bestaan al eeuwen. In grotten en op wandbekledingen werden al getekende geschiedenissen verteld. De eerste beeldverhalen zoals wij die kennen verschenen begin 19de eeuw in Amerika. Aan de hand van tekeningen, met weinig tekst (in de vorm van een wolkje of ballon, of een kort onderschrift) worden avonturen verteld en tegenwoordig ook romans uitgebeeld. Beeldverhalen of strips worden gemaakt door een tekenaar, die soms de tekst erbij zelf verzint maar dat ook wel door een schrijver laat doen. Vanzelfsprekend noemen wij de belangrijkste Nederlandse en buitenlandse striptekenaars en stripverhalen die gezichtsbepalend zijn geweest of dat nog steeds zijn.

Woorden en begrippen die algemeen gebruikelijk en bekend zijn, zoals tekening of album, staan hier niet in, evenmin als woorden die o.i. te specialistisch zijn, zoals graphic novel of webcomic. Maar wij staan open voor suggesties.