waterbeheer

Het waterbeheer in Nederland is in handen van diverse instanties. Het Waterschap is actief op regionaal gebied zowel in landelijke als in stedelijke gebieden. Rijkswaterstaat voert het beheer over de grote rivieren en de kanalen. De Provincie gaat over het grondwater. De Gemeente is verantwoordelijk voor de zuivering (rioleringsbeheer) . De Waterleidingsbedrijven regelen de ontwatering en de drinkwatervoorziening.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de opera Le nozze di Figaro?


JUIST!NIET JUIST!

Mozart

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.