VOC

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) is in 1602 ontstaan uit de zogeheten 'compagnieën van verre' of 'voorcompagnieën' voor de handel op Oost-Indië en was voorzien van octrooi van de Staten-Generaal. De opperste leiding berustte bij zeventien bewindhebbers, de Heren XVII. Het bestuurlijke centrum in Azië was na 1619 Batavia, waar de gouverneur-generaal en de Raad van Indië zetelden. Van hieruit werd een netwerk van handelsnederzettingen (factorijen) opgezet. In 1799 nam de Staat de compagnie met bezittingen en schulden over. Het begrip VOC-mentaliteit werd in 2006 geïntroduceerd door de Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende om een positieve Nederlandse handelsgeest onder Nederlanders te propageren zoals die ook in de Gouden Eeuw zou hebben bestaan.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.