VOC

De Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) is in 1602 ontstaan uit de zogeheten 'compagnieën van verre' of 'voorcompagnieën' voor de handel op Oost-Indië en was voorzien van octrooi van de Staten-Generaal. De opperste leiding berustte bij zeventien bewindhebbers, de Heren XVII. Het bestuurlijke centrum in Azië was na 1619 Batavia, waar de gouverneur-generaal en de Raad van Indië zetelden. Van hieruit werd een netwerk van handelsnederzettingen (factorijen) opgezet. In 1799 nam de Staat de compagnie met bezittingen en schulden over. Het begrip VOC-mentaliteit werd in 2006 geïntroduceerd door de Nederlandse minister-president Jan Peter Balkenende om een positieve Nederlandse handelsgeest onder Nederlanders te propageren zoals die ook in de Gouden Eeuw zou hebben bestaan.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Italiaanse architect was de grondlegger van het classicisme?


JUIST!NIET JUIST!

Palladio

Mythologie > Grieks-Romeins

Orion

In de Griekse mythologie een succesvolle jager op wie Artemis verliefd raakte. Apollo, de broer van Artemis, ging daar niet mee akkoord. Met een list kreeg hij Artemis zo ver dat zij Orion neerschoot met een pijl. Toen zij merkte wat zij had gedaan, was zij ontroostbaar en maakte ze van hem een sterrenbeeld. Daarna werd zij nooit meer verliefd op een ander.