Vasco da Gama

Vasco da Gama (1460 – 1524) was een Portugese ontdekkingsreiziger die in 1497/8 als eerste van Portugal via de Kaap de Goede Hoop naar India voer. In India kocht hij voor weinig geld specerijen in, bestemd voor Europa. Dit zette kwaad bloed bij de Arabische, Egyptische, Turkse en Venetiaanse handelaren die tot dan toe goed verdienden aan de handel in specerijen tussen India en Europa. Tijdens de tweede expeditie voer Vasco da Gama uit met een vloot bestaande uit twintig oorlogsschepen en er ontstond een felle strijd tussen de Portugezen en de Indiërs. De eersten pleegden onderweg en ter plaatse vele oorlogsmisdaden, zo werden steden geplunderd, schepen in brand gestoken en gevangenen afgeslacht. Op de terugreis waren de schepen zwaar beladen met specerijen, maar ook met geld en goederen afkomstig van gekaapte schepen en uit steden langs de Oost-Afrikaanse kust.
De nieuwe route van Europa naar India had grote gevolgen voor de handel in specerijen. Binnen vijf jaar na de ontdekking van Vasco da Gama voeren gemiddeld jaarlijks twaalf schepen vanuit Portugal naar India en was de prijs van specerijen in Portugal een vijfde van die in Venetië.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de opera Le nozze di Figaro?


JUIST!NIET JUIST!

Mozart

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.