trekschuit

Een trekschuit is een vanaf de wal door paarden (of mensen) voortgetrokken schip dat vroeger veel gebruikt werd om goederen of personen te vervoeren. De trekschuit werd ontworpen voor de beurtvaart, een vorm van scheepvaart, waarbij passagiers, vracht en vee volgens een dienstregeling langs een vast traject werden vervoerd. De trekschuit had ten opzichte van zeilschepen het voordeel van een betrouwbare dienstregeling, want was niet afhankelijk van de wind. Het was een van de voorlopers van modern openbaar vervoer: de schuit nam iedereen mee die bereid was om het vastgestelde tarief te betalen. Er waren soms meerdere klassen beschikbaar met meer of minder luxe. Het gareel was het getouw van de trekschuit. Het trekkende paard of de trekkende man had geen andere bewegingsvrijheid dan recht vooruit. Het gezegde 'in het gareel lopen' betekent je gedragen zoals het hoort.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.