trekschuit

Een trekschuit is een vanaf de wal door paarden (of mensen) voortgetrokken schip dat vroeger veel gebruikt werd om goederen of personen te vervoeren. De trekschuit werd ontworpen voor de beurtvaart, een vorm van scheepvaart, waarbij passagiers, vracht en vee volgens een dienstregeling langs een vast traject werden vervoerd. De trekschuit had ten opzichte van zeilschepen het voordeel van een betrouwbare dienstregeling, want was niet afhankelijk van de wind. Het was een van de voorlopers van modern openbaar vervoer: de schuit nam iedereen mee die bereid was om het vastgestelde tarief te betalen. Er waren soms meerdere klassen beschikbaar met meer of minder luxe. Het gareel was het getouw van de trekschuit. Het trekkende paard of de trekkende man had geen andere bewegingsvrijheid dan recht vooruit. Het gezegde 'in het gareel lopen' beteknt je gedragen zoasls het hoort.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef over de laatste 10 dagen van 1946 uit het leven van Frits van Egters?


JUIST!NIET JUIST!

Gerard Reve

Mythologie > Grieks-Romeins

Orion

In de Griekse mythologie een succesvolle jager op wie Artemis verliefd raakte. Apollo, de broer van Artemis, ging daar niet mee akkoord. Met een list kreeg hij Artemis zo ver dat zij Orion neerschoot met een pijl. Toen zij merkte wat zij had gedaan, was zij ontroostbaar en maakte ze van hem een sterrenbeeld. Daarna werd zij nooit meer verliefd op een ander.