trekschuit

Een trekschuit is een vanaf de wal door paarden (of mensen) voortgetrokken schip dat vroeger veel gebruikt werd om goederen of personen te vervoeren. De trekschuit werd ontworpen voor de beurtvaart, een vorm van scheepvaart, waarbij passagiers, vracht en vee volgens een dienstregeling langs een vast traject werden vervoerd. De trekschuit had ten opzichte van zeilschepen het voordeel van een betrouwbare dienstregeling, want was niet afhankelijk van de wind. Het was een van de voorlopers van modern openbaar vervoer: de schuit nam iedereen mee die bereid was om het vastgestelde tarief te betalen. Er waren soms meerdere klassen beschikbaar met meer of minder luxe. Het gareel was het getouw van de trekschuit. Het trekkende paard of de trekkende man had geen andere bewegingsvrijheid dan recht vooruit. Het gezegde 'in het gareel lopen' betekent je gedragen zoals het hoort.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

democratie

Staatsvorm waarin stemgerechtigde burgers door middel van vrije, algemene en regelmatige verkiezingen invloed uitoefenen op de samenstelling van hun regering en op het gevoerde beleid. Democratieën worden voorts gekenmerkt door de eerbiediging van de klassieke mensenrechten.
Zie ook
referendum.