stoomboot

Een stoomboot is een door stoom voortbewogen vaartuig. Stoomboten kwamen in loop van de negentiende eeuw in zwang, waarbij een stoommachine aanvankelijk een scheprad (raderstoomboot) in beweging bracht en later een scheepsschroef. De in 1912 gezonken Titanic was een stoomboot. Heden ten dage is een dergelijke boot vooral bekend van het lied ‘Zie ginds komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Hij brengt ons Sint Nicolaas, ik zie hem al staan’.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.