schoener

Een schoener is een lang en smal zeilschip met oorspronkelijk twee, maar later ook meer masten. De romp heeft een diep stekende kiel. Het voordeel daarvan is dat deze schepen relatief hoog aan de wind ( = schuin tegen de wind in) kunnen zeilen. Kenmerkend voor de schoenertuigage is dat de achterste mast langer is dan de voorste (de fokkenmast).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke stripheld is van beroep journalist/reporter?


JUIST!NIET JUIST!

Kuifje

migratie

Trek van mensen vanuit een land naar een ander land. In sommige gevallen is migratie door het ontvangende land bevorderd omdat behoefte aan meer arbeidskrachten in bepaalde sectoren bestond. In andere gevallen wordt migratie ontmoedigd, bijvoorbeeld wegens reeds bestaande bevolkingsdichtheid.
Zie ook
asiel en bootvluchteling.