schoener

Een schoener is een lang en smal zeilschip met oorspronkelijk twee, maar later ook meer masten. De romp heeft een diep stekende kiel. Het voordeel daarvan is dat deze schepen relatief hoog aan de wind ( = schuin tegen de wind in) kunnen zeilen. Kenmerkend voor de schoenertuigage is dat de achterste mast langer is dan de voorste (de fokkenmast).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

democratie

Staatsvorm waarin stemgerechtigde burgers door middel van vrije, algemene en regelmatige verkiezingen invloed uitoefenen op de samenstelling van hun regering en op het gevoerde beleid. Democratieën worden voorts gekenmerkt door de eerbiediging van de klassieke mensenrechten.
Zie ook
referendum.