schippersbeurs

De schippersnbeurs is de plaats waar binnenvaartschippers en verladers bijeenkomen om vervoerscontracten af te sluiten. Op de binnenlandse beurs en de zogeheten Noord‑Zuidbeurs – onder gezag van het ministerie van Verkeer en Waterstaat – wordt voor een bepaald deel van de nationale droge‑ladingmarkt de zogeheten Evenredige Vrachtverdeling (EV) gehanteerd. Iedere schipper komt aan de beurt tegen vastgestelde prijzen. De vrije binnenvaartmarkt en de vrije Rijnvaartmarkt vinden plaats in speciale hoeken van de schippersbeurs.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de opera Le nozze di Figaro?


JUIST!NIET JUIST!

Mozart

pidgin

\'Werktaal\' tussen mensen die geen gemeenschappelijke taal hebben, maar toch moeten samenwerken of handeldrijven. Basis is een samenraapsel van uitdrukkingen, constructies en woorden uit de moedertalen van de deelnemers. Pidgins hebben een beperkt vocabulaire, een beperkte grammatica, en dus beperkte mogelijkheden. Ze kunnen zeer lang bestaan als \'markttaal\', die door niemand thuis gebezigd wordt, zoals het Sabir, dat vanaf de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw langs de kusten van de Middellandse Zee in gebruik was. Wordt een pidgin eenmaal de moedertaal van een nieuwe generatie, dan spreken we van een creooltaal.
Zie ook
creolistiek.