pleziervaart

Pleziervaart is het niet bedrijfs- of beroepsmatig varen, maar ter ontspanning. De term wordt gebruikt om de tegenstelling aan te geven met beroepsvaart. In Nederland zijn er ongeveer 400.000 recreatievaartuigen in gebruik. Een groot deel vaart op de rijksvaarwegen, zoals grote rivieren, meren en kanalen waarbij de veiligheid een belangrijk aandachtspunt is voor Rijkswaterstaat.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.