NAP

Het Normaal Amsterdams Peil (NAP) geeft de ligging aan van de grond ten opzichte van het gemiddelde zeeniveau van de Noordzee. Een NAP-hoogte van 0 m is gelijk aan het gemiddelde zeeniveau. Het hoogste punt in Nederland ligt dicht bij het Drielandenpunt in Vaals met 322,38 m boven NAP. Het laagste punt ligt in de Alexander polder. Het Amsterdams Peil is vastgesteld in 1624 op basis van de gemiddelde zomerse vloedstand van het toen nog open IJ. Later werden nauwkeuriger metingen verricht, waarna het Normaal Amsterdams Peil ontstond; het officiële peilmerk bevindt zich op de Dam in Amsterdam. In ons hedendaags taalgebruik wordt 'peil' vaak gebruikt, bijvoorbeeld in beneden alle peil en daar valt geen peil op te trekken.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.