koopvaardij

De koopvaardij is de handel met behulp van schepen. De Nederlandse vloot is wereldwijd actief met sterke vertegenwoordiging in het zeevervoer tussen Europese havens en aanpalende niet EU-havens (Rusland, Afrika) en in de riviervaart. Daarnaast zijn Nederlandse reders vertegenwoordigd in markten zoals de zware lading, containervervoer, sleepvaart, koel- en vriestransport en vervoer van chemicaliën.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.