Kaap de Goede Hoop

Kaap de Goede Hoop is het uitstekende kustgedeelte op de zuidelijkste punt van het Kaapse Schiereiland, vlakbij Kaapstad in Zuid-Afrika. In 1488 voer de Portugees Bartolomeus Diaz als eerste Europeaan rond de zuidpunt van Afrika. In 1652 vestigde de VOC, die voor Nederland het monopolie had op de zeeroute naar Indië, bij de kaap een permanente handelspost: Kasteel de Goede Hoop. Dit fort diende ter bevoorrading van VOC-schepen op weg naar Indië. De reis naar Indië duurde ongeveer acht maanden. Het was voor de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie dan ook noodzakelijk om onderweg verversingen in te slaan alvorens verder te reizen. Een bekend gebleven schip voor deze reizen was de Batavia, dat na het fourageren in Kaap de Goede Hoop op weg naar Batavia in Indië verging voor de kust van Australiê. Een replica van het schip ligt in Lelystad.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Van welke kunststroming was Mondriaan een van de oprichters?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

democratie

Staatsvorm waarin stemgerechtigde burgers door middel van vrije, algemene en regelmatige verkiezingen invloed uitoefenen op de samenstelling van hun regering en op het gevoerde beleid. Democratieën worden voorts gekenmerkt door de eerbiediging van de klassieke mensenrechten.
Zie ook
referendum.