Kaap de Goede Hoop

Kaap de Goede Hoop is het uitstekende kustgedeelte op de zuidelijkste punt van het Kaapse Schiereiland, vlakbij Kaapstad in Zuid-Afrika. In 1488 voer de Portugees Bartolomeus Diaz als eerste Europeaan rond de zuidpunt van Afrika. In 1652 vestigde de VOC, die voor Nederland het monopolie had op de zeeroute naar Indië, bij de kaap een permanente handelspost: Kasteel de Goede Hoop. Dit fort diende ter bevoorrading van VOC-schepen op weg naar Indië. De reis naar Indië duurde ongeveer acht maanden. Het was voor de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie dan ook noodzakelijk om onderweg verversingen in te slaan alvorens verder te reizen. Een bekend gebleven schip voor deze reizen was de Batavia, dat na het fourageren in Kaap de Goede Hoop op weg naar Batavia in Indië verging voor de kust van Australiê. Een replica van het schip ligt in Lelystad.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

Mythologie > Grieks-Romeins

Demeter

In de Griekse mythologie de godin van de vruchtbaarheid en de aarde, die de vruchten voortbrengt, in het bijzonder de granen. Uit haar verbintenis met Zeus (haar broer) kreeg zij een dochter, Persefone. Toen Persefone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, ging Demeter haar zoeken. Zij dwaalde over de aarde, die al die tijd geen graan voortbracht. De winter was over het land gekomen. Zeus zond uiteindelijk Hermes naar de onderwereld, met de opdracht Persefone naar haar moeder terug te brengen. Zij moest voortaan een derde deel van het jaar in de onderwereld doorbrengen en de overige tijd op aarde. Dit symboliseerde de wisseling van de seizoenen.