Kaap de Goede Hoop

Kaap de Goede Hoop is het uitstekende kustgedeelte op de zuidelijkste punt van het Kaapse Schiereiland, vlakbij Kaapstad in Zuid-Afrika. In 1488 voer de Portugees Bartolomeus Diaz als eerste Europeaan rond de zuidpunt van Afrika. In 1652 vestigde de VOC, die voor Nederland het monopolie had op de zeeroute naar Indië, bij de kaap een permanente handelspost: Kasteel de Goede Hoop. Dit fort diende ter bevoorrading van VOC-schepen op weg naar Indië. De reis naar Indië duurde ongeveer acht maanden. Het was voor de schepen van de Verenigde Oost-Indische Compagnie dan ook noodzakelijk om onderweg verversingen in te slaan alvorens verder te reizen. Een bekend gebleven schip voor deze reizen was de Batavia, dat na het fourageren in Kaap de Goede Hoop op weg naar Batavia in Indië verging voor de kust van Australiê. Een replica van het schip ligt in Lelystad.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef over de laatste 10 dagen van 1946 uit het leven van Frits van Egters?


JUIST!NIET JUIST!

Gerard Reve

Mythologie > Grieks-Romeins

Orion

In de Griekse mythologie een succesvolle jager op wie Artemis verliefd raakte. Apollo, de broer van Artemis, ging daar niet mee akkoord. Met een list kreeg hij Artemis zo ver dat zij Orion neerschoot met een pijl. Toen zij merkte wat zij had gedaan, was zij ontroostbaar en maakte ze van hem een sterrenbeeld. Daarna werd zij nooit meer verliefd op een ander.