havenbeheer

Havenbeheer is het beheer van de faciliteiten voor zeevaart, binnenvaart of luchtvaart in en rond een haven. De organisatie van het beheer kan verschillend zijn; naast gemeentelijke havens en havenschappen ook zijn er ook private ondernemingen. De inkomsten worden meestal verkregen via havengelden, loodsgelden, en het verhuren van terrein. In de Nationale Havenraad overleggen de havenbeheerders onderling en adviseren de nationale (gewestelijke) overheid. De havenmeester is de persoon die voor zijn beroep toezicht houdt op een haven en havenwerken, en belast is met het handhaven van de orde en de veiligheid in de haven.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

opzet

Heeft betrekking op de wil van iemand die een handeling verricht. Een opzettelijke daad wordt met de wil op, of in ieder geval de acceptatie van, een bepaalde uitkomst verricht. Je weet wat je doet en wat de gevolgen kunnen zijn. Er wordt dan ook wel gesproken van \'willens en wetens\'. Doelbewuste opzet op het doden van iemand door een pistoolschot is willen dat die persoon overlijdt als gevolg van het pistoolschot. Voorwaardelijke opzet is als je er rekening mee houdt dat je gedrag een bepaald gevolg kan hebben en er toch mee doorgaat. Iemand schiet met een pistool, wetend dat hij een ander zou kunnen raken. Als dat gebeurt is sprake van voorwaardelijke opzet. Het tegenovergestelde van opzettelijk is per ongeluk. In het strafrecht is opzet nodig om te kunnen spreken van een ernstig misdrijf.