havenbeheer

Havenbeheer is het beheer van de faciliteiten voor zeevaart, binnenvaart of luchtvaart in en rond een haven. De organisatie van het beheer kan verschillend zijn; naast gemeentelijke havens en havenschappen ook zijn er ook private ondernemingen. De inkomsten worden meestal verkregen via havengelden, loodsgelden, en het verhuren van terrein. In de Nationale Havenraad overleggen de havenbeheerders onderling en adviseren de nationale (gewestelijke) overheid. De havenmeester is de persoon die voor zijn beroep toezicht houdt op een haven en havenwerken, en belast is met het handhaven van de orde en de veiligheid in de haven.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Italiaanse architect was de grondlegger van het classicisme?


JUIST!NIET JUIST!

Palladio

Mythologie > Grieks-Romeins

Orion

In de Griekse mythologie een succesvolle jager op wie Artemis verliefd raakte. Apollo, de broer van Artemis, ging daar niet mee akkoord. Met een list kreeg hij Artemis zo ver dat zij Orion neerschoot met een pijl. Toen zij merkte wat zij had gedaan, was zij ontroostbaar en maakte ze van hem een sterrenbeeld. Daarna werd zij nooit meer verliefd op een ander.