fregat

Een fregat is een oorlogsschip, dat vooral wordt ingezet om koopvaarders te beschermen in gebieden die door piraten onveilig worden gemaakt. Maar fregatten worden ook gebruikt om vijandelijke onderzeeërs, en luchtafweer te bestrijden of om surveillances uit te voeren. Oorspronkelijk, in de tijd van de zeilvaart, was een fregat een snelle driemaster met één doorlopend geschutsdek en geringe diepgang.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.