beunschip

Een beunschip is een schip dat gewoonlijk ballastzand of bagger vervoert. Een beunschip kan bij een zuiger laden of zelf de lading opzuigen. Het schip is zodanig ingericht dat het overtollige water weer wegvloeit zonder dat het schip zinkt.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.