Wilhelmina Bladergroen

Wilhelmina (Mien) Bladergroen (1908-1983) was een pionier in het onderwijs aan kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden. Zij begon als gymnastieklerares en waarschijnlijk heeft dat haar ideeën over hoe kinderen leren sterk beïnvloed. Mien Bladergroen raakte ervan overtuigd dat er een verband bestaat tussen cognitieve ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Een kind dat zich in de ruimte beweegt doet kennis op. Daarom was volgens haar kinderspel essentieel. Nadat zij psychologie was gaan studeren kon zij haar praktijkkennis theoretisch onderbouwen. Door haar gedreven inzet ontstonden de zogeheten LOM-(Leer- en OpvoedingsMoeilijkheden) scholen en orthopedagogiek als universitaire studierichting. In 1966 werd zij hoogleraar orthopedagogiek aan de universiteit van Groningen. Hoe zij ook werd gewaardeerd als praktijkvrouw, in de wetenschappelijke wereld vond ze geen erkenning, omdat er geen empirisch bewijs was voor het door haar aangenomen verband tussen bewegen en leren. Men ging in haar tijd uit van gescheiden hersengebieden voor cognitie en motoriek. Modern hersenonderzoek heeft duidelijk gemaakt dat in de hersenen ontelbare netwerken en dwarsverbanden bestaan. In die zin was Mien Bladergroen haar tijd vooruit.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

Mythologie > Grieks-Romeins

Demeter

In de Griekse mythologie de godin van de vruchtbaarheid en de aarde, die de vruchten voortbrengt, in het bijzonder de granen. Uit haar verbintenis met Zeus (haar broer) kreeg zij een dochter, Persefone. Toen Persefone door Hades naar de onderwereld was ontvoerd, ging Demeter haar zoeken. Zij dwaalde over de aarde, die al die tijd geen graan voortbracht. De winter was over het land gekomen. Zeus zond uiteindelijk Hermes naar de onderwereld, met de opdracht Persefone naar haar moeder terug te brengen. Zij moest voortaan een derde deel van het jaar in de onderwereld doorbrengen en de overige tijd op aarde. Dit symboliseerde de wisseling van de seizoenen.