Rita Vuyk

Margueritha Vuyk (1913-1989) was de eerste vrouwelijke hoogleraar psychologie in Nederland. Haar specialisme was de ontwikkelingspsychologie. In 1960 aanvaardde zij haar professoraat met de inaugurele rede De persoonlijkheidsontwikkeling in gezinnen met twee zoons. Daarin schetste zij kenmerkende persoonsverschillen die kunnen voorkomen tussen het oudste en jongste kind in tweekindergezinnen. Rita Vuyk was daarmee een van de eerste psychologen die zich bezighield met de vormende invloed van de plaats in de kinderrij van een gezin. Een ander belangrijk onderwerp van haar, dat nog steeds zeer actueel is, was het opgroeien van kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden. Hulpverlening zou zich volgens haar moeten richten op het verhogen van weerbaarheid van deze kinderen.
Toen in 1968 de Mammoetwet van kracht werd met een brugklas voor alle leerlingen, ongeacht het vervolgonderwijs dat zij daarna zouden gaan volgen, werd Rita Vuyk gevraagd daarvoor een vorm te ontwikkelen. Het leidde tot de ‘Methode Vuyk’, een methode voor studielessen met nadruk op onderlinge samenwerking van leerlingen met verschillende intelligentie en talenten.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welk zeilschip werd vanaf de 17e eeuw gebruikt als vrachtschip voor de binnenwateren?


JUIST!NIET JUIST!

tjalk

oligarchie

(Grieks: oligos = weinig, archein = heersen) Dus regeren door enkelen. De term is afkomstig uit de Politeia van Plato en vormt een van zijn drie slechte regeringsvormen. Voorbeelden van oligarchieën waren de Griekse stadstaten Athene en Sparta gedurende bepaalde perioden van hun bestaan. Hetzelfde geldt voor de Hollandse steden tijdens de Republiek.
Zie ook
communisme en fascisme.