Rita Vuyk

Margueritha Vuyk (1913-1989) was de eerste vrouwelijke hoogleraar psychologie in Nederland. Haar specialisme was de ontwikkelingspsychologie. In 1960 aanvaardde zij haar professoraat met de inaugurele rede De persoonlijkheidsontwikkeling in gezinnen met twee zoons. Daarin schetste zij kenmerkende persoonsverschillen die kunnen voorkomen tussen het oudste en jongste kind in tweekindergezinnen. Rita Vuyk was daarmee een van de eerste psychologen die zich bezighield met de vormende invloed van de plaats in de kinderrij van een gezin. Een ander belangrijk onderwerp van haar, dat nog steeds zeer actueel is, was het opgroeien van kinderen in moeilijke gezinsomstandigheden. Hulpverlening zou zich volgens haar moeten richten op het verhogen van weerbaarheid van deze kinderen.
Toen in 1968 de Mammoetwet van kracht werd met een brugklas voor alle leerlingen, ongeacht het vervolgonderwijs dat zij daarna zouden gaan volgen, werd Rita Vuyk gevraagd daarvoor een vorm te ontwikkelen. Het leidde tot de ‘Methode Vuyk’, een methode voor studielessen met nadruk op onderlinge samenwerking van leerlingen met verschillende intelligentie en talenten.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de opera Le nozze di Figaro?


JUIST!NIET JUIST!

Mozart

pidgin

\'Werktaal\' tussen mensen die geen gemeenschappelijke taal hebben, maar toch moeten samenwerken of handeldrijven. Basis is een samenraapsel van uitdrukkingen, constructies en woorden uit de moedertalen van de deelnemers. Pidgins hebben een beperkt vocabulaire, een beperkte grammatica, en dus beperkte mogelijkheden. Ze kunnen zeer lang bestaan als \'markttaal\', die door niemand thuis gebezigd wordt, zoals het Sabir, dat vanaf de Middeleeuwen tot in de twintigste eeuw langs de kusten van de Middellandse Zee in gebruik was. Wordt een pidgin eenmaal de moedertaal van een nieuwe generatie, dan spreken we van een creooltaal.
Zie ook
creolistiek.