Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) was de eerste vrouwelijke Italiaanse arts. Door haar ervaringen met kinderen die achterbleven in hun ontwikkeling ging zij zich steeds meer interesseren voor psychologie en pedagogie. Maria Montessori begon met het ontwerpen van speel- en leermateriaal. In 1907 stichtte zij met hulp van de Italiaanse regering in de sloppenwijken van Rome enkele kindertehuizen, waar zij haar ideeën in praktijk kon brengen met kleuters van vijf tot zeven jaar. De taak van het onderwijs was volgens haar de leefwereld van kinderen zo in te richten dat het voor hen makkelijk wordt zelf te ontdekken welke samenhangen er zijn, welke overeenkomsten, enzovoort. Op dat principe was haar leermateriaal gebaseerd. Haar motto; ‘Leer mij het zelf te doen’. Haar ideeën vonden weerklank over de hele wereld. In de jaren dertig woonde zij enkele jaren in Nederland waar het hoofdkwartier van de Montessoribeweging werd gevestigd. Vanaf die tijd werd het Montessoriprincipe vanuit het kleuteronderwijs verder uitgebreidtot het lager- en voortgezet onderwijs op speciale Montessorischolen. Er zijn nog steeds veel Montessortischolen in Nederland.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Franse kunstenaar ontwikkelde eind 19e eeuw het pointillisme?


JUIST!NIET JUIST!

Georges Seurat

satire

Een literair werk waarin de dwalingen en ondeugden van de dag worden doorgelicht en belachelijk gemaakt.

De 10 meest gezochte woorden en begrippen van de afgelopen week

  1. Pavlov-effect
  2. idealisme
  3. Koot & Bie
  4. voyeurisme
  5. suite
  6. iftar
  7. keerkringen
  8. mazen in de wet
  9. Descartes
  10. Raymond Chandler