Maria Montessori

Maria Montessori (1870-1952) was de eerste vrouwelijke Italiaanse arts. Door haar ervaringen met kinderen die achterbleven in hun ontwikkeling ging zij zich steeds meer interesseren voor psychologie en pedagogie. Maria Montessori begon met het ontwerpen van speel- en leermateriaal. In 1907 stichtte zij met hulp van de Italiaanse regering in de sloppenwijken van Rome enkele kindertehuizen, waar zij haar ideeën in praktijk kon brengen met kleuters van vijf tot zeven jaar. De taak van het onderwijs was volgens haar de leefwereld van kinderen zo in te richten dat het voor hen makkelijk wordt zelf te ontdekken welke samenhangen er zijn, welke overeenkomsten, enzovoort. Op dat principe was haar leermateriaal gebaseerd. Haar motto: 'Leer mij het zelf te doen.’ Haar ideeën vonden weerklank over de hele wereld. In de jaren dertig woonde zij enkele jaren in Nederland waar het hoofdkwartier van de Montessoribeweging werd gevestigd. Vanaf die tijd werd het Montessoriprincipe vanuit het kleuteronderwijs verder uitgebreid tot het lager- en voortgezet onderwijs op speciale Montessorischolen. Er zijn nog steeds veel Montessortischolen in Nederland.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke veldheer trok met zijn leger en olifanten over de Alpen naar Italië?


JUIST!NIET JUIST!

Hannibal

opzet

Heeft betrekking op de wil van iemand die een handeling verricht. Een opzettelijke daad wordt met de wil op, of in ieder geval de acceptatie van, een bepaalde uitkomst verricht. Je weet wat je doet en wat de gevolgen kunnen zijn. Er wordt dan ook wel gesproken van \'willens en wetens\'. Doelbewuste opzet op het doden van iemand door een pistoolschot is willen dat die persoon overlijdt als gevolg van het pistoolschot. Voorwaardelijke opzet is als je er rekening mee houdt dat je gedrag een bepaald gevolg kan hebben en er toch mee doorgaat. Iemand schiet met een pistool, wetend dat hij een ander zou kunnen raken. Als dat gebeurt is sprake van voorwaardelijke opzet. Het tegenovergestelde van opzettelijk is per ongeluk. In het strafrecht is opzet nodig om te kunnen spreken van een ernstig misdrijf.