klinische psychologie

Ofschoon 'kline' in het Grieks 'bed' betekent, richt de klinische psychologie zich op alle vormen van behandeling van abnormaal gedrag, waarbij men juist niet wordt opgenomen. Klinische psychologie is vooral de wetenschap van de psychotherapieën.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef de teksten voor de tv-serie Ja zuster, nee zuster?


JUIST!NIET JUIST!

Annie M.G. Schmidt

etnocentrisme

Denk‑ en gedragswijze, gekenmerkt door onmacht of onwil zich te verplaatsen in de normen, waarden, motieven, belangen, opvattingen, gewoonten enzovoort van mensen behorend tot een andere dan de eigen samenleving.
Zie ook
autoritaire persoonlijkheid.