Helmers

Jan Frederik (1767-1813) Dichter van vaderlandslievende poëzie. Zijn De Hollandsche natie in zes zangen, geschreven in de Franse tijd (1812), is een uitvoerige en hoogdravende verheerlijking van Nederland en de Nederlanders.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wat is de naam van de beweging in kunst en architectuur waar o.a. Mondriaan en Rietveld bij horen?


JUIST!NIET JUIST!

De Stijl

Aarde, weer en klimaat > weer, klimaat en atmosfeer

biodiversiteit

Biodiversiteit is het vóórkomen van verschillende levende organismen, hun variabiliteit en samenhang in een bepaald gebied. De variabiliteit betreft niet alleen de uiterlijke kenmerken maar ook de genetische.