Helmers

Jan Frederik (1767-1813) Dichter van vaderlandslievende poëzie. Zijn De Hollandsche natie in zes zangen, geschreven in de Franse tijd (1812), is een uitvoerige en hoogdravende verheerlijking van Nederland en de Nederlanders.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Welke Nederlandse fotograaf maakt zwart-wit portretten van en videoclips voor popsterren?


JUIST!NIET JUIST!

Anton Corbijn

socialisatie

Proces waarmee een persoon zich de gedragingen eigen maakt die in een bepaalde gemeenschap passend worden gevonden voor iemand van zijn of haar leeftijd, sekse en maatschappelijke positie. Dit is inclusief de internalisatie van de waarden van die gemeenschap. Gesocialiseerd raken is het resultaat van opvoedings‑ en identificatieprocessen.