Willem Paap

(1856-1923) Een van de oprichters van De Nieuwe Gids. Met zijn parodiërende sleutelroman Vincent Haman (1898) nam hij afstand van de Tachtigers.

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

Wie schreef over Kapitein Nemo?


JUIST!NIET JUIST!

Jules Verne

sociale psychologie

Wetenschap van het gedrag van mensen in groepen en organisaties, maar ook van de beïnvloeding van het gedrag van individuen door groepsverwachtingen (onder andere rolgedrag) en door processen waarbij mensen zich met elkaar vergelijken.