Jacqueline van der Waals

(1868-1922) Dichteres van gevoelige, serene gedichten. Haar werk werd gebundeld in Verzen (1900), Nieuwe verzen (1909) en Laatste verzen (1922).

Quizvraag v/d week

Woord v/d week

Meest gezocht deze week

In welke periode van de prehistorie leefde men in Nederland toen de Romeinen kwamen?


JUIST!NIET JUIST!

ijzertijd

regeerakkoord

Beschrijving van hoe verschillende coalitiepartijengezamenlijk het regeringsbeleid willen vormgeven en wat daarbij wel of niet onderwerp van beleid zal zijn. Met het bereiken van een regeerakkoord is de formatie van een nieuw kabinet afgesloten.